Ғазали аввал
Шарҳу тафсири ғазал: Ало ё айюҳассоқӣ, адир каъсан ва новилҳо, Ки ишқ осон намуд аввал, вале уфтод мушкилҳо.
0 15.1.2019
Ғазали дуюм
Шарҳу тафсири ғазал: Дар азал партави ҳуснат зи таҷаллӣ дам зад, Ишқ пайдо шуду оташ ба ҳама олам зад...
0 15.1.2019
Ғазали сеюм
Шарҳу тафсири ғазал: Агар он турки шерозӣ ба даст орад дили моро, Ба холи ҳиндуяш бахшам Самарқанду Бухороро...
0 16.1.2019
Ғазали чаҳорум
Шарҳу тафсири ғазал: Солҳо дил талаби ҷоми Ҷам аз мо мекард В-он чӣ худ дошт, зи бегона таманно мекард...
0 21.1.2019
Ғазали панҷум
Шарҳу тафсири ғазал: Юсуфи гумгашта боз ояд ба Канъон, ғам махӯр, Кулбаи аҳзон шавад рӯзе гулистон, ғам махӯр...
0 23.1.2019
Ғазали шашум
Шарҳу тафсири ғазал: Воизон, к-ин ҷилва дар меҳробу минбар мекунанд, Чун ба хилват мераванд, он кори дигар мекунанд...
0 26.1.2019
Ғазали ҳафтум
Шарҳу тафсири ғазал: Зи кӯйи ёр меояд насими боди наврӯзӣ, Аз ин бод ар мадад хоҳӣ, чароғи дил барафрӯзӣ...
0 28.1.2019
Ғазали ҳаштум
Шарҳу тафсири ғазал: Биё то гул барафшонему май дар соғар андозем, Фалакро сақф бишкофему тарҳе нав дарандозем...
0 29.1.2019
Ғазали нуҳум
Шарҳу тафсири ғазал: Дил меравад зи дастам, соҳибдилон, Худоро, Дардо, ки рози пинҳон хоҳад шуд ошкоро...
0 01.2.2019
Ғазали даҳум
Шарҳу тафсири ғазал: Дарахти дӯстӣ биншон, ки коми дил ба бор орад, Ниҳоли душманӣ баркан, ки ранҷи бешумор орад...
0 02.2.2019
← Қаблӣ
1 аз 2Сонӣ
*
Саъдӣ