1. Агар ҳар дам занӣ сад теғ бар мо
Ба қатли Ҷомӣ, эй ҷон, ранҷа гаштӣ, Карам кардӣ, ҷазокаллоҳ хайро.
0 09.1.2019
2. Аз хор-хори ишқи ту дар сина дорам хорҳо
Ту дода дил бо ҳар касе, ман мурда аз ғайрат басе, Якбора мурад ҳар касе, бечора Ҷомӣ борҳо.
0 09.1.2019
3. То бар варақи гул задӣ аз мушк рақамҳо
Соҳибназарон рӯй ниҳоданд ба Ҷомӣ, З-он рӯз, ки дар роҳи ту шуд хоки қадамҳо.
0 09.1.2019
4. Эй бурда рухат равнақи гулҳову суманҳо
Чун хома, ба васфи хати мушки ту фурӯ монд Ҷомӣ, ки шуд ангуштнамо дар ҳама фанҳо.
0 10.1.2019
5. Симинзақано, сангдило, лолаузоро
Ҷомӣ накунад ҷуз ҳаваси базми ту, лекин Дар ҳазрати султон кӣ диҳад бор гадоро?
0 10.1.2019
6. Раҳме бидеҳ, Худоё, он сангдил ҷавонро
Ҷомӣ зи ишқи хубон гар гуфт: «Тавба кардам!» Ин нукта бишнав аз ман, зинҳор машав онро.
0 17.1.2019
7. Эй маҳи хиргаҳнишин, аз рух барафкан пардаро
Нест вақти тавба, Ҷомӣ, хез то бар ёди дӯст Ҷоми май гирем рағми зоҳиди афсурдро.
0 17.1.2019
8. Бом барову ҷилва деҳ моҳи тамоми хешро
Ҷомии ташналаб, ки шуд хок зи шавқи лаъли ту, Бода хӯру бар ӯ фишон ҷуръаи ҷоми хешро.
0 25.1.2019
9. З-он ҳамерезам сиришки лоларанги хешро
Ишқ расвоист, Ҷомӣ, ё ба хубон дил манеҳ, Ё ба кулли як тараф неҳ ному нанги хешро.
0 25.1.2019
10. Гар бидонӣ қимати як тори мӯйи хешро
Медиҳам,гуфтам,баҳои хоки кӯят обрӯйӣ, Гуфт: - Рав, Ҷомӣ, нигаҳ дор обрӯйи хешро.
0 25.1.2019
← Қаблӣ
1 аз 2Сонӣ
*
Саъдӣ