Аввали дафтар ба номи Эзади доно
Саъдӣ аз он ҷо ки фаҳми ӯст, сухан гуфт, В-арна, камоли ту ваҳм кай расад он ҷо?!
3 20.11.2018
Эй нафаси хуррами боди сабо
Гар бирасад нолаи Саъдӣ ба кӯҳ, Кӯҳ бинолад ба забони садо.
0 20.11.2018
Рӯи ту хуш менамояд оинаи мо
Марди тамошои боғи ҳусни ту Саъдист, Даст фурӯмоягон баранд ба яғмо.
0 20.11.2018
Агар ту фориғӣ аз ҳоли дӯстон, ёро
Нагуфтамат, ки ба яғмо равад дилат, Саъдӣ, Чу дил ба ишқ диҳӣ дилбарони яғморо?!
0 20.11.2018
Шаби фироқ нахоҳам давоҷи деборо
Дар ин равиш ки туӣ, бар ҳазор чун Саъдӣ Ҷафову ҷавр тавонӣ, вале макун, ёро!
0 20.11.2018
Пеши мо расми шикастан набувад аҳди вафоро
Меҳрбонӣ зи ман омӯзу гарам умр намонад, Ба сари турбати Саъдӣ биталаб меҳргиёро.
0 20.11.2018
Муштоқию сабурӣ аз ҳад гузашт, ёро
Саъдӣ, қалам ба сахтӣ рафтасту некбахтӣ, Пас, ҳар чӣ пешат ояд, гардан бинеҳ қазоро.
0 20.11.2018
З-андоза берун ташнаам, соқӣ, бидеҳ он обро
Саъдӣ, чу ҷавраш мебарӣ, наздики ӯ дигар марав, Эй бебасар, ман меравам? Ӯ мекашад қуллобро.
0 20.11.2018
Гар моҳи ман барафканад аз рух ниқобро
Саъдӣ, нагуфтамат, ки марав дар каманди ишқ? Тири назар бияфканад Афросиёбро.
0 20.11.2018
Бо ҷавонӣ сар хуш аст ин пири бетадбирро
Саъдиё, дар пойи ҷонон гар ба хидмат сар ниҳӣ, Ҳамчунон узрат бибояд хостан тақсирро.
0 20.11.2018
← Қаблӣ
1 аз 64Сонӣ
*
Саъдӣ